post

118/20

Държавното финансиране на спортните клубове е особено чувствителна тема за всеки, който се интересува от спорт. Дали държавата да финансира спортните клубове и колко, спонсори ли трябва да са в основата на финансирането, дали в организацията на всеки клуб трябва да е заложено самофинансирането…? Всяка теза заслужава внимание и има както подкрепа, така и противници. Едно нещо ще обедини всички, мислещи по темата – финансирането трябва да е справедливо, принципите – точни и ясни. 

Преди няколко дни на сайта на ММС беше публикуван Списък на спортните клубове, одобрени за финансово подпомагане по Програма за развитие на спортните клубове за 2020 г. към 07.05.2020 г.

ММС финансира спортните клубове в България по определен начин. Този начин е наречен МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ и тя е Утвърдена със Заповед № РД-09-643/12.11.2019 г. на Министъра на младежта и спорта. Няма да ви занимавам подробно с тази Методика – то са точки, проценти, оценки, коефициенти и какво ли още не. Но има някои основни неща. „Разпределението на финансови средства, предоставяни от ММС на спортните клубове, се извършва на два етапа.“ – пише там. Първият поставя въпроса дали този клуб се занимава с олимпийски спорт. Вторият – той съдържа две оценки. Ето как: 1. Oценка, изразена в проценти, на дейността на СК през 2019 г., извършена от спортните федерации по утвърдени критерии и показатели от ръководните им органи. Оценката на спортната федерация за даден клуб се приравнява към 100% .  2. Оценка, изразена в проценти, на дейността на СК през 2019 г., извършена от ММС по показатели от проекта им за кандидатстване по Програмата за развитие за 2020 г. 

Вижте още:  Да се завърнеш в Лас Вегас

И така, забравете за прозрачност. По т.1 – какви са тези „ утвърдени критерии и показатели“, не се знае. По т.2 – „ Програмата за развитие за 2020 г.“  Да, ама там, по-долу има пет точки, назовани  „Показатели“. И тези показатели се отнасят за 2019 г и в тях няма нищо „програмно“. Те се отнасят до брой картотекирани спортисти по възрастови групи, участвали в държавните първенства /ДП/ през 2019 г., брой треньорските кадри, работещи в СК, брой завоювани медали,

брой призови класирания за индивидуалните спортове, спечелени от ОИ, СП /1-12 м./ и ЕП /1-8/ м./ през 2019 г., брой спортисти, включени в националните отбори.

Правят се сметки по тези показатели и се минава към формулата, която вече имате. /Виж снимката./

Така се стига до конкретните пари в цифри. И тях знаете – там в таблицата са. 

Справедливо или не – кой да каже? Олимпийските игри за тениса не са това, което са за леката атлетика, например. Световно първенство за тениса няма. 

Заслужено или не? Ето малко факти за пример.

„КАТЕГОРИЗАЦИОННА КАРТА ЗА ТЕНИС КЛУБ” е публикувана на сайта на БФТ, макар че  за да я изчетеш, трябва да имаш много свободно време. Но е достатъчно подробна, за да дава ясна представа за дейността и постиженията на всеки клуб, за да си заслужи категорията – I, II, III и Наблюдатели. Защо тогава ТК „Черно море Елит“ Варна е с 13 326 лв. държавна подкрепа, и е II Категория клуб, а ТК „15-40“ с 9 280 лв. и ТК „Авеню“ Бс – с 10 154 лв. и I Категория? А пък ТК „Хасково 2015“  – 4 492 лв. При все, че ТК „Хасково 2015“ има две момчета № 1 /до 14 и до 18 г./ и № 2 при момичетата до 18 г. и е I Категория. Дали не се повишава категорията, когато имаш представител в УС на Федерацията като г-н Огнян Илиев, главният треньор на ТК “Черно море – Елит” Варна, който е зам. председател на УС на БФТ? Очевидно категоризацията не е от особено значение за държавното финансиране, но е важна за таксите, които се внасят.

Вижте още:  Българките в Australian Open 2019

И така… Финансирането на клубовете е за успехи от предходната година, а не по Програма за настоящата. Държавно финансиране за постиганти резултати – на пръв поглед звучи добре, но… става въпрос за държавно финансиране. Кой, ако не държавта, ще подкрепи малките клубове, в малките населени места? Как те да финансират работата с децата? Как да задържат треньорите си? Всеки по-успял младеж се устремява към София и големите градове, треньорите – също. Но откъде ще дойдат те? Не всеки талант се ражда в голям град и в богато семейство. Как се подкрепя стремежът към масовост, от която да излизат добрите състезатели? Не е ли нормално добрите състезатели и големи клубове да търсят и намират много по-лесно спонсори, по-успешено да се самофинансират? А държавата да се грижи за онези, които имат по-сериозни затруднения, които са в началото и имат нужда от подкрепа.  

Вижте още:  В КОСТА РИКА ЗА КУПА „ДЕЙВИС“

И още няколко принципни въпроси?

Има ли значение категоризацията на клуба при определяне на държавната подкрепа?

Какви са тези „ утвърдени критерии и показатели“ от ръководните органи на федерацията, ако не Категоризацията?

Докога тенисът ще е трета категория спорт? Този въпрос и на мен ми омръзна вече, ама онова Sсф, дето се дели на две и влиза два пъти във формулата, съвсем не е без значение.

Как със 146 478 лв се финансират 20 клуба? 

Какво подкрепя ММС – постижения или перспективи за развитие?

Защо 20 са клубовете в Списъка? Други не са ли подали документи или не са утвърдени? В БФТ има регистрирани 9 клуба I Категория, 7 – II Категория, 23 – III Категория и още 79 Наблюдатели /от сайта на БФТ/, или общо 118. От 118 избраните са 20!

Тези и всички останали, незададени въпроси, са от раздел: Питам се! 

Защото колкото и да ги задавам, отговорите клонят към: Sorry!

P.S. За ваше улеснение Таблицата е извадка от официален документ на ММС – списък, съдържащ 822 спортни клуба,  а Формулата  – част от Методиката.

Stela Petrova

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *