About Us

Тенис анализи“ е класически сайт, създаден от нестандартни хора. Темите и героите, с които може да се срещнете тук, са вълнуващи и известни, но погледът върху тях е най-малко очаквания.
Само с написаното в „Тенис анализи“ може да усетите гъделичкане в собствените си мисли.
Последвайте ни!
Ние сме заразата и лекарството – любовта към играта и нейните герои ще ви направят щастливи.

Tennis-analyses”  is a classic website created by unusual people. The topics and characters that you might meet here are exciting and famous but we look at them in a way least expected. Only through the writings in “Tennis Analyses can you feel that tingling sensation in your own thoughts.
Follow us!
We are both the infection and the cure – the love for the game and its heroes will make you happy!